استفاده نکردن از علامت منفی در معادلات زندگی!

در معادلات زندگی هیچ گاه از علامت منفی استفاده نکنید،

به خاطر داشته باشید

 که تفکر منفی از آن چنان قدرتی برخوردار است که

می تواند با قرار گرفتن در

 پشت یک معادله بزرگ زندگی،

همه علامت های مثبت آن را تغییر داده و مانند

 خود منفی بسازد.

/ 0 نظر / 17 بازدید