جملات زیبای ریاضی

درریاضیات آنچه مهم است،فکر کردن است!!!

ریاضیات الفبایی است که خداوند جهان را بر مبنای آن خلق کرد.     «گالیله»

ریاضیات کلید دروازه علوم است.

ذات حق همیشه به کار حساب مشغول است.    « ژاکوب ژاکوبی»

ریاضی (از ریشه روض) به معنای سختی کشیدن، رام کردن اسب وحشی و باغ و گلستان است.

ریاضی، ورزشی فکری برای درست اندیشیدن است.

 

خداوند به طور دائم به کار هندسه مشغول است.    ژاکوب ژاکوبی

زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود. اول ریاضیات بخواند .دوم ریاضیات درس بدهد

ریاضیات روح را صفا می بخشد و ذهن را برای درک حقیقت آماده می کند.  (افلاطون)

غفلت از ریاضیات به تمام علوم و دانشها لطمه می زند.

  قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است.    گالیله

منبعدایرة المعارفریاضی - محبوبه شیروانی

/ 1 نظر / 5 بازدید
farshad

اگر انسان‌ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده‌شان بود، اکنون کره زمین تعریف داشت.//البرت انیشتن//