# ریاضی

نمونه سئوالات خردادماه ریاضی سوم راهنمایی

نمونه سئوالات نهایی سوم راهنمایی را از لینک دانلود کنید.  http://s5.picofile.com/file/8123438200/_%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html http://s5.picofile.com/file/8123438484/915zriazi.pdf.html http://s5.picofile.com/file/8123439250/920228.rar.html http://s5.picofile.com/file/8123439384/920603.rar.html http://s5.picofile.com/file/8122708892/13920228.pdf.html    
/ 0 نظر / 23 بازدید

سئوالات نوبت دوم سوم راهنمایی

ریاضی 92/02/28 را از لینک زیر دانلود کنید.  http://s5.picofile.com/file/8122708892/13920228.pdf.html املا ء وانشاء سوم  http://s5.picofile.com/file/8103971876/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1.rar.html http://s5.picofile.com/file/8122726684/%C3%98_%C3%99%E2%80%A6%C3%99%E2%80%9E%C3%98_%C3%98_%C3%99%CB%86%C3%99%E2%80%A6_%C3%98_%C3%98_%C3%99%E2%80%A1%C3%99%E2%80%A0%C3%99%E2%80%A6%C3%98_%C3%9B%C5%92%C3%9B%C5%92.pdf.html
/ 0 نظر / 22 بازدید

ساختار و سرفصل‌های کتاب ریاضی هشتم

صفحات عنوانی شروع فصل              10 = 1*10 صفحات مرور فصل                                                                    10= 1*10 تمرینات دوره‌‌ای                                                                                   10=2*5 متن درس                                                                                                      108= 3 *36 لازم به توضیح است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

نمونه سئوالات ریاضی سوم راهنمایی

برای بار دوم لینک می شود از اینکه فایل قبلی قابل استفاده نیست عذر میخام http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6dd3f49c64cdf2c3e05e8243906dcbc9 <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6dd3f49c64cdf2c3e05e8243906dcbc9" target="_blank">pdf.rar</a> [URL=http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6dd3f49c64cdf2c3e05e8243906dcbc9]pdf.rar[/URL] http://www.reupload.ir/uploads/io1h_word.rar
/ 0 نظر / 29 بازدید

نمونه سئوالات نوبت اول سال سوم راهنمایی

نمونه سئوالات ریاضی سوم راهنمایی را از لینک زیر دانلود کنید . pdf  http://s5.picofile.com/file/8103878618/pdf.rar.html word http://s5.picofile.com/file/8103878942/word.rar.html املاء وانشاء  http://s5.picofile.com/file/8103971876/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1.rar.html    
/ 0 نظر / 24 بازدید

نمونه سئوال از فصل هفتم

از لینک زیر دانلود کنید. http://s5.picofile.com/file/8102367826/%C3%99%E2%80%A0%C3%99%E2%80%A6%C3%99%CB%86%C3%99%E2%80%A0%C3%99%E2%80%A1_%C3%98_%C3%99%CB%86%C3%98_%C3%99%E2%80%9E%C3%98_%C3%98_%C3%99_%C3%98%C2%B5%C3%99%E2%80%9E_%C3%98_%C3%99%CB%86%C3%99%E2%80%A6_%C3%98_%C3%9B%C5%92%C3%98_%C3%98_%C3%9B%C5%92_%C3%99%E2%80%A1%C3%99_%C3%98_%C3%99%E2%80%A6_%C3%99%E2%80%A1%C3%99%E2%80%A0%C3%98_%C3%98_%C3%99%E2%80%A1_%C3%99%CB%86_%C3%98_%C3%98_%C3%98_%C3%98_%C3%99%E2%80%9E%C3%98_%C3%99%E2%80%9E.pdf.html
/ 0 نظر / 17 بازدید