نحسی 13 از کجا آمده است؟

واقعا اعداد در دنیای ریاضیات به خودی خود سعد یا نحس نیستند این ما هستیم که در دنیای خود آنها را به نحوست متهم می کنیم .

 

نحوست عدد 13 به اعتقادات مسیحیان بر می گردد و تاریخچه ی ان به این شرح است که :

یهودای اسخریوتی که یکی از 12 نفر از حواریون حضرت مسیح بود در مقابل مقدار ناچیزی پول حضرت را به بزرگان دین یهود که با تعالیمش مخالف بودند و وجود او را مخالف مصالح نامشروع خود می دانستند تحویل داد و آنها حضرت عیسی را مصلوب کردند( بنا بر اعتقاد مسیحیان) .

می گویند قبل از انکه یهودا ، مسیح را به یهودیان تحویل دهد حضرت مسیح همراه با 12 نفر از حواریون در مجلسی جمع بودند و چون حضرت سیزدهمین نفری بود که آن جلسه را ترک کرد و بعد از آن مصلوب شد ، مسیحیان از این رو عدد 13 را نحس می دانند. 


/ 0 نظر / 19 بازدید