اسامی همکاران منتخب فراخوان های ریاضی هفتم متوسطه دوره اول استانی

اسامی همکاران منتخب فراخوان های ریاضی هفتم متوسطه دوره اول استانی

فراخوان آزمون آنلاین

رتبه اول : جمشید چکانی آذر، ()   ، فاتح اکرمی (مراغه ) ، راضیه سحر خیز

رتبه دوم : الماس کریمی()  ، فرزین روشن (ترکمنچای) ، قاسم صباغی (مرند)  ، طاهره عبدالرحیم پور اهر (خسروشاه)

رتبه سوم : لیلا ایرجی اسکویی () ، بهمن رادمنش (میانه ) ، شهناز حشمتی (ناحیه 4) ، ابراهیم خلیل خلیلیان (مراغه )

طاهر باقری (ناحیه 3) ، زهرا میری آتشگاه (بستان آباد)

 

منتخبین فراخوان محتوی الکترونیکی ارسالی به پایگاه

رتبه اول : حمید شاه محمدی (میانه) – مرضیه روانبخش(عجب شیر)  –مسعود محمدی (کاغذکنان)

رتبه دوم : معصومه عبادی (ناحیه 5)

رتبه سوم : احمد جلیلی (ایلخچی)– شهلا ایمان زاده (ناحیه 5) -پریسا عظیمی  (ناحیه 3)- ام لیلا ذاکری (ناحیه 4)- سمیرا کریمی(ترکمنچای) –

 

منتخبین تولید محتوا اکترونیکی استانی

خدیجه هاتفی (ناحیه 5)  - زهرا مدادی (ایلخچی ) کمال پورحنیفی (آذر شهر )- محبوبه چاوشی پور (آذر شهر ) جعفر جعفری (تر کمنچای ) ابراهیم خلیل خلیلیان (مراغه) سهیلا صبوری (مراغه ) راضیه اختری (ناحیه 5)پوسف صبحی (بستان آباد) فریبا اصل محمدی (ناحیه 3) سهیلا بلندی (ناحیه 3) فریبا سلطان پور (ناحیه 3) فاطمه شادی (ناحیه 3) وحیده مسکینی( ناحیه3)  محبوبه آقا بالایی ( ناحیه 3) لیلا باستاری (ایلخچی )  ملیحه رسولی ( آذر شهر ) فریبا کلاهی (بستان آباد) صلاحی (ترکمنچای ) طاهره عبد الرحیم پوراهر ( خسروشاه)-احد میرزایی (میانه)- عفت عطاری (میانه )-شهناز حشتمی (ناحیه 4)

 

منتخبین نقد و بررسی کتاب ریاضی هفتم استانی

 

رتبه اول : جاوید منصوری (خواجه) ، پریدخت مطلب زاده (کلیبر ) ،

 

رتبه دوم : طاهره فرج پور ، محبوبه چاوشی ( آذر شهر ) ، حمید شاه محمدی (میانه ) ، نادره میر قاسم پور (مراغه )، رباب ابراهیمی میلانی (خسروشهر )

 

رتبه سوم : یوسف صبحی (بستان آباد ) ، سوسن فرجی (ملکان )، پریا کلاهی رستمی (بستان آباد) ، نیلوفر محمودی مهر (ناحیه 4)، زینب عباس پور (بستان آباد)

 

نتایج درس پژوهی متعاقبا" اعلام خواهر شد.

/ 0 نظر / 32 بازدید