نمرات ریاضی نوبت دوم در سالتحصیلی 94-93

ردیف  نام و نام خانوادگی  نوبت دوم ورقه             قبول  مردود   اربابی اکین آباد حسن 8                   اژدری گوندوغدی مهدی 14         0   FALSE TRUE   اکبری جانبهان ابراهیم           0   FALSE TRUE   آمالی ترکمبور علی 1         0   FALSE TRUE   بوستانی سالار 16         0   FALSE TRUE   پناهی الوار علیرضا 19         0   FALSE TRUE   ثریاقلعه یوسف 11         0   FALSE TRUE   ثریاقلعه یونس 13         0   FALSE TRUE   حبیب پور بهروز 14         0   FALSE TRUE   خوش اخلاق جانبهان سجاد 14         0   FALSE TRUE   حیدری هادی 17         0   FALSE TRUE   دهقانی هلان امین 13         0   FALSE TRUE   راسخی بستان آباد محمدرضا 1         0   FALSE TRUE   راوی جانبهان میلاد 18         0   FALSE TRUE   زارعی اکین آباد حسین 10         0   FALSE TRUE   شهیدی سیسان وحید 1         0   FALSE TRUE   صبوری میلاد 17         0   FALSE TRUE   صدقی ترکمبور سجاد 16         0   FALSE TRUE   عابدی اکین آباد محسن 1         0   FALSE TRUE   عادلی جانبهان حسین 1         0   FALSE TRUE   عالی امناب محمد 20         0   FALSE TRUE   عبدالکریم ابوالفضل           0   FALSE TRUE   علیزاده محرم 13         0   FALSE TRUE   فرج پور میلاد 18         0   FALSE TRUE   کوهی جعفر 12         0   FALSE TRUE   گلشن آبادی سعید 11.5         0   FALSE TRUE   ناصری حسین 15         0   FALSE TRUE   ناموران هلان مهدی 11         0   FALSE TRUE   نامورتازه کند مهدی 10         0   FALSE TRUE   نقی زاده امیر 10         0   FALSE TRUE   نوبخت جانبهان علی اکبر           0   FALSE TRUE   وطن خواه جانبهان یوسف 15         0   FALSE TRUE               0   FALSE TRUE               0   FALSE TRUE   اکبری ینگجه احمد 12         0   FALSE TRUE   بستانی انباردان حسین 15         0   FALSE TRUE   پورسلیمی آبریز احسان 14         0   FALSE TRUE   جاهدآنباردان یاشار 13         0   FALSE TRUE   جوانمردشنگل آباد علی اکبر 10         0   FALSE TRUE   حبیبی دیزناب وحید 11         0   FALSE TRUE   خدیوی آبریز احسان 1         0   FALSE TRUE   رسولیان قره بابا رضا 20         0   FALSE TRUE   رشیدپالچقلو امین 18         0   FALSE TRUE   سقط چی سینا 18         0   FALSE TRUE   سلمانی انباردان میلاد 13         0   FALSE TRUE   سلیمی آبریز افشین 11         0   FALSE TRUE   سودبرآتباتان مرتضی 1         0   FALSE TRUE   سیدقره بابا میرهادی 19         0   FALSE TRUE   شادکام قره بابا مهدی 19         0   FALSE TRUE   شفیعی مهر محمد 12         0   FALSE TRUE   صفری بستان آباد محمدرضا 18         0   FALSE TRUE   عظیمی آبریز حسین 14         0   FALSE TRUE   عیدی قوزلوجه مهدی 13         0   FALSE TRUE   غیوری انباردان مهدی 1         0   FALSE TRUE   فخری انرجان علی 18         0   FALSE TRUE   قدسی انباردان میرعلی 12         0   FALSE TRUE   محمدخانی انباردان یوسف 13         0   FALSE TRUE   محمدی امیرمحمد 11         0   FALSE TRUE   محمدی پورانباردان مهدی 15         0   FALSE TRUE   محمدیان جانقور امیرحسین 18         0   FALSE TRUE   ملک پور موسی 13         0   FALSE TRUE   موسوی آبریز میرعلیرضا 13         0   FALSE TRUE   نکو ابوالفضل 19         0   FALSE TRUE   نیرومندی بستان آباد نیما 13         0   FALSE TRUE   ولدی علیرضا 11         0   FALSE TRUE   هوشی انباردان محمد 16         0   FALSE TRUE   یزدانی ینگجه میلاد 18         0   FALSE TRUE               0   FALSE TRUE               0   FALSE TRUE   اکبری محمد 13        

/ 0 نظر / 2 بازدید