دنیا برای من تنها خداست..

...

 

من یک خطم...یک خط ساده که از نقطه ای آغاز شده و تا ابد می رود...

من منحنی نیستم...بیضی و دایره نیستم...من گوشه ندارم...

چون مربع و مستطیل و چند ضلعی نیستم...پاره خط یا دو 

خط موازی نیستم...چون دو شخصیت ندارم...می خواهم

 یکی باشم...ساده...یک نیم خط ساده...به من می گویند ساده 

نباش ضرر می کنی...اما من این سادگی راو آدم های ساده

 را و تمام نیم خط های عالم رادوست دارم...من عاشق سادگی ام...

عشق به همه دنیا...دنیا برای من همه کهکشان های عالم است

 دنیا برای من تنها خداست...

 

/ 0 نظر / 37 بازدید