فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
--------------------

پیغام ورود و خروج

----------------------

ریاضیات علم برتر
Mathmatics ,the best science 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
Online User
پيوندهای روزانه

« به نام "نقطه" پایان  پویه عرفان»

به نام پروردگارِ "ًبی نهایت"، خداوندگارِ علم و دانایی...

سپاس بر او که "ًچرخش"  قلم آفرینش را به سوگند نیک کرداری آدمیان گرفت .

آدمی زادگان قرن هاست، زجری ماندگارتر از  "جذر های"  بی رونقِ دشت خدایان را به نظاره نشسته اند ...

افسوس که در "هزار" تویِ دهلیزهای  "گنگِ " بشریت، به دام "ًمشتق های"ً بی شفقت کینه افتاده ایم!

آوخ که وامانده "حدودِ بی انتهایِ" جوالهای زر گشته ایم!  

کاش راهی به ًجمعِ ًدلدادگی ها داشتیم ، کاش  ًمجموعًِ  سطوحِ زیر  ًمنحنیًِ احساسمان ،میل به ًبی نهایت ًداشت .....

من از اشتیاق  ًبی ریشهً  برخی  ًمعادلاتًِ  حقیر زندگی، از اندیشناکیِ  ًکنج های منظمً یک شکلً منتظمً، از غربت بی پایان یک ًخط راستً ،در تعجبم !

دلم می خواست ،  ًدترمینانًِ  محاسباتِ روز مره زندگی مان رهی،به  ًصعودی ترینً کرامات انسانی داشت! ...

کاش  ًًهم نهشتیً  همنشینِ لحظات ماندگارِ وصلمان می شد!

دلم می خواست :ً عدد اولً ،عدد آخر هم باشد، با همان شکوه و عظمتِ  ًاستقراییً  ....  آرزو داشتم ،کنایتِ کنایه آمیِز  ًکوژو کاو ً معنایی دگر داشت .

من اسیر حل وبحث  ًتوابع پوششیً  و ًیک به یک  ًنگاه های روز مره نخواهم ماند !

من از امروز  ًجبرً  واژه ها را در هم خواهم شکست .

از این پس، ًنزولِ توابعً  نفاق را آرزومندم!

به فرزندم خواهم آموخت :  ًدورانً ، چرخش  ًمتقارنً  روز و شب روزگارنیست .

به شاگردانم می آموزم : احساسِ  ًمبهمً  جاده بی طرحِ  ًفضا ً،پًلکانیً رو به خداست ....

 

چرا می دانم که می دانی ساعتِ گیجِ زمان ،پرسشی بی پاسخ است به نقطه برخوردِ ًخط و منحنیً حیات و ممات ...

در این گنبد  ًدوارً  ،  ًقوسیً  از ً دایره  ًسبز سعادت پیداست ...

در  ًریاضتِ ً شیرینِ روح ، ًارتفاعًِ خیسِ لقا ، سخن های سبز بقا، هویداست ....

تادنیا دنیاست: ًًمساحتِ ً تقویم باصفایِ باغ های اساطیری اندیشه را ًانتهاییً  نیست ...

سپاس بر پیکِ بشارت ،رسول نیک سیرت اسلام (ص) ،که رهنمونمان شد به طریقتِ ًواحدًِ  احدیت ،ابدِ ابدیت ....

بر پایه  ًاصلِ دزارگ ً که  ًخط های موازیً  در فراخنای  ًطول و عرضًِ  رویایی تاریخ به یکدیگر خواهند رسید ....

برای یکی شدن ،پیوند بارستاخیز پر شور طهور ،طلوع در  ًکرانه حضورً  ...

[ چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳ ] [ ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ] [ یوسف صبحی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

زندگی بافتن یک قالیست. نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی، نقشه را اوست که تعیین کرده. تو در این بین،فقط میبافی. نقشه را خوب ببین. نکند آخر کار،قالی زندگیت را نخرند.... "سهراب سپهری"
IS
امکانات وببیست تمپ


وبلاگ
نیاز پو
Online User