فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
--------------------

پیغام ورود و خروج

----------------------

ریاضیات علم برتر
Mathmatics ,the best science 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
Online User
پيوندهای روزانه
 

نمونه سوالات آزمون آنلاین  ارتقا سلامت اداری ومبارزه بافساد برای ضمن خدمت فرهنگیان

1

دسترسی به اطلاعات باارزش اقتصادی یاسیاسی درزمان خاص وسوء
  استفاده از آن برای مقاصد شخصی یا گروهی یا حزبی جزء کدام یک از رانت ها می باشد
  /.
   

 
رانت اقتصادی              رانت سیاسی        رانت اطلاعاتی          هرسه  

 
 

 


1

دسترسی به اطلاعات باارزش اقتصادی یاسیاسی درزمان خاص وسوء
  استفاده از آن برای مقاصد شخصی یا گروهی یا حزبی جزء کدام یک از رانت ها می باشد
  /.


 
رانت اقتصادیرانت سیاسی  رانت اطلاعاتی  هرسه  
 

۲

معمولا تصمیم گیرندگان کلیدی خصوصی سازی ...... هستند ..

 
سرمایه داران  سیاستمداران مقامات مسئول  قوه قضائیه

۳

اگر خصوصی سازی با توسعه مشارکتها ونظارتهای مردمی همراه نباشد
  کدام یک از فاجعه های زیر به وجود می آید؟


 
تمرکز ثروت به نفع
  گروههای خاص  


 
تمرکز ثروت به زیان
  توسعه همگانی  


 
گسترش فساد اداری
  واختلاس 


 
تمام موارد

۴

گسترش فساد منجر به افزایش .......و....... می گردد  .

 
فقر- توزیع نابرابر
  در آمدها  
نرخ بیکاری-
  تورم  
تورم-تشدید فقرهرسه

۵

کدام یک از عوامل
  اداری وساختاری گسترش فساد درایران نمی باشد ؟


 
حاکم بودن نظام
  بوروکراسی
توزیع نامناسب
  اختیارات
وجود سازمانهای
  موازی 
فعال نبودن احزاب

۶

رتبه ایران درسال 2009در خصوص فساد اداری چقدر گزارش شده است؟

 
137104
 
141 
 
87

۷

کدام یک از ویژگیهای کشور های توسعه نیافته  نمی باشد؟

 
نرخ بالای بی سوادیحاکم بودن ضوابط به
  جای روابط  
نرخ بالای رشد
  جمعیت 
عدم توزیع عادلانه
  درآمد    

 

فساد سبب ......... فقر و............فاصله طبقاتی می شود ؟

 
افزایش - افزایش افزایش - کاهشکاهش- افزایشکاهش –
  کاهش       

۹

قانون ارتقاء سلامت اداری در چه سالی به عنوان لایحه به مجلس
  شورای اسلامی تقدیم شد ؟
1385

 
1386
 
13871390
 

۱۰

کمیته مقابله بافساد باحضور .......تشکیل می شود

 
معاون وزارت
  اطلاعات   
دبیرستاد مرکزی
  مبارزه با قاچاق  


 
رئیس بازرسی ویژه
  دفتر رئیس جمهوری  
هرسه

  

 

۱

عامل اصلی فروپاشی حکومت ها از نظر ابن خلدون چیست ؟

 
 

 
اسرافتبذیر فساد  همه موارد

 
 

۲

....... 
  فسادرااز نظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار داده است .


 
دانته ماکیاولی  ابن خلدونالف-ج

۳

عوامل مهم فساد اداری کدام مورد می باشد ؟

 
فرهنگی اقتصادی سیاسی واداری  هرسه

۴

حدیث  الراشی والمرتشی کلهما فی النار از کیست 

 
حضرت علی  
 
امام صادق  

پیامبراکرم (ص)*

 امام باقر

۵

استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری یادولتی برای نفع شخصی از کدام نوع تعاریف فساد اداری میباشدء؟

 
بانک جهانی کنوانسیون وین  منافع عمومی حقوقی (قانونی)

۶

سوء استفاده از مقام ومنصب در جهت منافع شخصی از کدام نوع تعاریف
  فساد اداری می باشدء ؟


 
بانک جهانی   حقوقی
  (قانونی)
کنوانسیون وین* 
 
منافع عمومی

۷

فسادی که در بیمارستانها ومدارس وادارات دولتی ودفتر مالیاتی
  صورت می گیرد از کدام نوع فساد می باشد ؟   


 
سیاسیانتخاباتی    
 
کلان     بوروکراتیک    
 

۸

کدام یک از موارد زیر جزء فساد خرد می باشد

 
فساد کارمندان عالی
  رتبه
فساد فساد افراد پلیسفساد ماموران گمرکب و
  ج   

۹

چه کسی فساد اداری را به سه دسته ی سیاه وخاکستری وسفید تقسیم
  بندی نموده است ؟
هیدن هیمر

 
ماکیاولی ابن خلدونهیچکدام

۱۰

عملکرد یارفتاری که از نظر توده ها ونخبگان سیاسی منفور است
  وعامل آن باید تنبیه شود از کدام نوع فساد اداری می باشد؟


 
خاکستری   
 
سیاهسفید   الف و ب

۱۱

هیدن هیمر فساد اداری را به چند گونه تقسیم می کند ؟

 
چهارگونهسه گونهدوگونهپنج  گونه

۱۲

.....وقتی معتقد است ، کارمند یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد
  اداری می شود که دراتخاذ تصمیمات اداری تحت تاتیر منافع شخصی قرارگیرد

 
دانته   تانریماکیاولیالف وب

۱۳

وقوع فساد اداری منوط به وجود دو عامل ........و......... است
   


 
کم کاری- فرصتکم کاری -قصد

 
قصد- فرصتنیاز- کم کاری

۱۴

   عوامل برانگیزاننده در جهت شکل گیری قصد فساد کدام
  است ؟


 
مشکلات مالی نارضایتی
   
فشارهمتایان
  یاهمکاران   
همۀ موارد

۱۵

به اعتقاد ......و..... انسانی که نیاز شدید به پول دارد اما
  راههای درآمد مشروع برایش بسته است از طریق نامشروع سعی درارضای نیازهایش خواهد
  بود  


 
تانری    دورکیم    مرتن    ب وج

۱۶

برقراری یا افزایش جریمه فساد اداری در کدام یک از کشورهای زیر
  بیشتر دیده می شود؟


 
بلژیکاسپانیا   ایتالیاانگلیس

۱۷

کدامیک از 4مولفه ی زیر درپاسخ گویی سیاسی موثرمی باشد؟  

 
آزاذی احزابشفافیترقابت سیاسی هر سه مورد

۱۸

کوچک کردن دولت جهت کاستن فساد اداری جز کدام نوع از راهکارهای
  مبارزه می باشد؟ 


 
اقتصادیسیاسیفرهنگی
  واجتماعی 
سازمانی

۱۹

  کدامیک از مراحل پول شویی نمی باشد؟

 
جاسازی یاجایابی لایه
  سازی     
 ادغام
       
عزل ونصب ها

۲۰

فساد درایران عمدتا
  ناشی از .......... است ؟


 
نظام سیاسینظام اقتصادی (
  سرمایه داری دولتی)
نظام خصوصی سازیقوای نظارت کننده

                           
این مطلب تکمیل می شود

 

[ دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٢٤ ‎ب.ظ ] [ یوسف صبحی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

زندگی بافتن یک قالیست. نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی، نقشه را اوست که تعیین کرده. تو در این بین،فقط میبافی. نقشه را خوب ببین. نکند آخر کار،قالی زندگیت را نخرند.... "سهراب سپهری"
IS
امکانات وببیست تمپ


وبلاگ
نیاز پو
Online User