فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
--------------------

پیغام ورود و خروج

----------------------

ریاضیات علم برتر
Mathmatics ,the best science 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
Online User
پيوندهای روزانه

مثلا یکى از موارد لغزش اینان که به وضوح حاکى از تعصب آنان و اطاعت کورکورانه‏شان از حکام است مطلبى است که درباره نحوه درگذشت امام رضا(ع) نوشته‏اند. طبق نوشته ایشان امام انگور خورد وآنقدر زیاد خورد که به مرگش منتهى گردید.(2)

ظاهرا ابن خلدون هم که شخصى اموى مشرب بود مى‏خواسته از اینان پیروى کند که در تاریخ خود چنین آورده: «چون مامون به طوس وارد شد، امام رضا بر اثر انگورى که خورده بود به طور ناگهانى درگذشت... » (3)


به راستى که این حرف ها
عجیب است. آخر چگونه انسان مى‏تواند چنان پرخورى را درباره یک آدم معمولى بپذیرد
تا چه رسد به امامى که همه به دانش، حکمت، زهد و پارسائیش اعتراف داشتند.

آیا انسان عاقل هیچ به خود
اجازه چنین پندارى مى‏دهد که شخصى عاقل و حکیم همچون امام با پرخورى دست‏ به
خودکشى زده باشد؟

آیا کسى در طول زندگى امام
به یاد دارد که وى شخصى پرخور و شکم ‏پرست ‏بوده باشد؟ یا بر عکس، علم و زهد و
تقوا، با صرفنظر از عقل و حکمت، هرگز به انسان اجازه نمى‏دهد تا بدان حد شکم خود
را انباشته از خوردنى کند.

اینها همه ناشى از تعصب
مذهبى و پیروى از تمایلات کورکورانه است که به امام چنین نسبتى را مى‏دهند وگرنه
کجا عقل و وجدان آدمى چنین رویدادى را مى‏تواند تصدیق کند!

نظرات
مختلف در مورد شهادت امام

- نظر برخى دیگر از مورخان
‏با نگرشى سریع بر اقوال مورخان درباره درگذشت امام(ع) به بررسى ناهماهنگى گفته‏ها
و نقطه نظرهایشان خواهیم رسید.

- عده‏اى در این باره فقط
خود حادثه را گزارش کرده‏اند ولى هیچگونه ذکرى از علت آن ننموده‏اند و فقط بر سبیل
تردید چنین آورده‏اند: «گفته مى‏شود که او مسموم شد و درگذشت‏» (مانند یعقوبى در
جلد دوم ص 80 از تاریخش).

- نظر دسته سوم‏عده‏اى دیگر
مسموم شدن امام را پذیرفته‏اند ولى معتقدند که این جنایت ‏به دست عباسیان صورت
گرفت. سید امیر على داراى همین عقیده بود که احمد امین نیز بدان اشاره کرده
است.(4)

براى این نظر سند تاریخى جز
آنچه که «اربلى‏» نقل کرده، وجود ندارد. وى عبارتى مبهم در این باره نوشته: «چون
دیدند که خلافت‏ به اولاد على انتقال یافته على بن موسى را سم دادند و او در رمضان
در طوس درگذشت‏.» (5)

- نظر چهارم‏ برخى نیز
گفته‏اند امام به دست مامون مسموم گردید ولى این به رهنمود و تشویق فضل بود.

به نظر ما مامون هرگز نیازى
به تشویق یا راهنمایى براى انجام این کار نداشت، چه خود موقعیت امام را به خوبى
احساس مى‏کرد. روشن است که این نظریه براى تبرئه مامون ابراز شده، چرا که فضل
مدتها پیش از امام به دست مامون کشته شده بود. از این گذشته، چگونه مى‏توان باور
کرد که مامون این جنایت را تنها به خاطر خوشایند فضل انجام داده و خودش هیچگونه
تمایلى بدان نداشته است!

- نظر پنجم ‏برخى دیگر
گفته‏اند که امام به مرگ طبیعى درگذشت و هرگز مسمومیتى در کار نبود. براى اثبات
این موضوع دلایلى ذکر کرده‏اند.

یکى از این افراد «ابن
جوزى‏» است که پس از نقل قول از دیگران که نوشته‏اند پس از یک استحمام در برابر
امام(ع) بشقابى از انگور که به وسیله سوزن زهرآلود مسموم شده بود، نهادند و او با
تناول انگورها مسموم شده بدرود حیات گفت، ابن جوزى مى‏نویسد که این درست نیست که
بگوییم مامون عامل مسموم کردن وى بوده باشد. چه اگر اینطور بود پس چرا آن همه در
مرگ امام ابراز حزن و اندوه مى‏کرد. این حادثه چنان بر مامون گران آمد که از شدت
اندوه چند روز از خوردن و آشامیدن و هر گونه لذتى چشم پوشیده بود.(6)

البته عبارت ابن جوزى حاکى
از آن است که مسموم شدن امام را پذیرفته ولى منکر آنست که مامون عامل این جنایت
‏بوده باشد.

«اربلى‏» نیز به پیروى از
ابن جوزى همین عقیده را ابراز کرده و همانگونه بر گفته خویش دلیل آورده است.

احمد امین نیز از کسانى است
که معتقدند کسى غیر از مامون بود که سم را به امام خورانیده، چه او حتى پس از مرگ
امام و ورودش به بغداد هنوز جامه سبز مى‏پوشید و به علاوه، مامون با علما درباره
برترى حضرت على(ع) مباحثه مى‏کرد. (7)

دکتر احمد محمود صبحى نیز
چنین پنداشته که داستان مسمومیت امام رضا(ع) از مطالب ساختگى شیعه است که هرگز بین
موقعیت امام در نزد مامون که از آن همه ارجمندى برخوردار بود با خورانیدن سم به
او، تناقضى احساس نمى‏کنند.(8)

دلایل کسانى که در تبرئه
مامون از جنایت ‏سم خورانى سعى کرده‏اند، به شرح زیر خلاصه مى‏گردد:

1 - پیمان ولیعهدى که به
موجب آن امام پس از مامون به خلافت مى‏رسید.

2 - بزرگداشت‏ شأن امام و
تایید شرف و علم و فضیلت وى و ارجمندى خانواده‏اش.

3 - به همسرى وى در آوردن
دخترش که خود عامل تحکیم دوستى میان آن دو بود.

4 - استدلال مامون بر برترى
على(ع) در برابر علما.

5 - ابراز اندوه فراوان پس
از درگذشت امام به طورى که از خوردن و آشامیدن و دیگر لذت ها روى گردانده بود.

6 - دفن کردن امام در کنار
قبر پدرش رشید، و این که او خود بر جسد وى نماز گزارد.

7 - پس از درگذشت امام، او
همچنان لباس سبز مى‏پوشید حتى پس از ورودش به بغداد.

8 - پیوسته با علویان به
رغم اقدام هاى مکرر بر ضدش، مهربانى مى‏نمود.

9 - خلق و خوى مامون به او
اجازه چنین جنایتى نمى‏داد.

10 - مسمومیت امام از
جعلیات شیعه است.

این خلاصه همه دلایلى بود
که تبرئه کنندگان مامون آورده‏اند. ولى به نظر ما اینان یا به تمام حقایق، علم
کافى نداشتند و در نتیجه نتوانستند نظر درستى درباره این مساله تاریخى ابراز کنند،
و یا آن که حقیقت را مى‏دانستند ولى به پیروی از پیشینیان خود بر ضد ائمه تعصب
ورزیده به پیروى از هواى خویش و خلفایشان، حقایق مضر به احوالشان را لوث کرده‏اند.

واقع امر اینست که تمام
چیزهایى که اینان ذکر کرده‏اند هیچ کدام مانع از آن نبود که مامون براى دفع خطر
وجود امام(ع) دست‏ به توطئه بزند، همانگونه که قبلا هم همین بلا را بر سر وزیرش
فضل بن‏ سهل آورده بود. فضل نیز مقامى شامخ نزد مامون داشت و حتى اصرار داشت که
دخترش را هم به وى تزویج کند.

او همچنین فرمانده خود
«هرثمة بن اعین‏» را نیز به مجرد ورود به مرو سر به نیست کرد، بى‏ آن که کوچکترین
مجالى براى دفاع به وى بدهد و یا شکایتش را استماع کند. توطئه‏هاى مامون گریبان
گیر طاهر و فرزندانش و دیگران نیز شد. اینان وزرا و فرماندهانش بودند که براى
مامون و تحکیم پایه‏هاى قدرتش آن همه خدمت کرده و دیگران را با زور و شمشیر به
اطاعتش در آورده بودند.

با این وصف مى‏بینیم که
چگونه همه را یکى پس از دیگرى به دیار عدم فرستاد در حالى که نسبت ‏به همه نیز
ابراز محبت و سپاسگزارى مى‏نمود. مامون کسى بود که به خاطر سلطنت و حکومت، برادر
خود را بکشت، حال چگونه به همین انگیزه از کشتن امام رضا دست ‏باز دارد. آیا این
معقول است که بگوییم به نظر وى امام رضا از تمام این خدمتگزاران صدیقش و حتى از
برادرش محبوب تر مى‏نمود؟

اما این که بر مرگ امام
ابراز حزن و سوگوارى نمود قضیه روشن است. مگر در آن شرایط از چنان افعى مکار و
سیاست ‏بازى مى‏شد انتظار شادمانى و سرور برد؟

مگر هم او نبود که فضل را
کشت و سپس بر مرگش اندوه فراوان ابراز داشت (9)و قاتلانش را هم که به دستور خود او
بودند، از دم تیغ گذرانید. بعد هم سر آنان را نزد حسن - برادر فضل - فرستاد و
دخترش هم را به عقد وى درآورد. اما پس از پیروزى بر ابن شکله، حسن را نیز از مقامش
سرنگون ساخت.(10)

طاهر را نیز خود او کشت ولى
بی درنگ یحیى بن اکثم را از سوى خود نزد فرزندانش گسیل داشت تا مراتب تسلیت ‏خلیفه
را به ایشان ابراز کند. سپس فرزندان طاهر را بر جاى پدر بنشاند ولى به تدریج همه
را یکى پس از دیگرى سرنگون نمود.

از این قبیل جنایات، مامون
بسیار کرده که اکنون مجال ذکر همه آنها نیست. به همین قیاس، عکس‏العمل ها و
گفته‏هایش در مرگ امام رضا(ع) نیز کوچکترین ارزشى نداشت. چه اگر راست مى‏گفت پس
چگونه دست ‏به خون هفت تن از برادران امام بیالود و علویان را تحت ‏شکنجه و آزار
درآورد و به کارگزار خود در مصر نوشت که منبرها را شستشو دهد، چه بر فرازشان نام
امام رضا(ع) در خطبه‏ها رانده شده بود.

مامون از چه شرافتى
برخوردار بود که بگوییم کشتن امام با خُلق و خوى وى ناسازگار بود. آیا کشتن آن همه
افراد مگر منافاتى با مهر و محبتش داشت که پیوسته نسبت ‏به آنان ابراز مى‏داشت. بنابراین،
مهر ورزیش نسبت‏ به امام نیز هیچگونه منافاتى با قتلش نمى‏توانست داشته باشد.

اما این که علویان را بزرگ
مى‏داشت علت را خودش در نامه‏اى که به عباسیان نوشته، چنین بیان مى‏دارد که این
بزرگداشت جزئى از سیاست وى به شمار مى‏رود. لذا پس از درگذشت امام رضا(ع) دیگر
لباس سبز را - که ویژه علویان بود - نپوشید، هفت تن از برادران امام را به قتل
رسانید و به فرمانروایان خود در هر نقطه‏اى دستور داد که به دستگیرى علویان
بپردازند.

اما سخن احمد امین که نوشته
علویان بر ضد مامون بسیار قیام کرده بودند، ادعایى است که هرگز صحت ندارد. زیرا در
تاریخ حتى نام یک قیام پس از درگذشت امام رضا(ع) ثبت نشده، به جز قیام «عبدالرحمن
بن احمد» در یمن که انگیزه‏اش را همه مورخان ظلم کارگزاران خلیفه نوشته‏اند، و
همچنین شورش برادران امام(ع) که به خونخواهى وى برخاسته بودند.

اما اینکه گفته‏اند داستان
مسمومیت امام از ساختگی هاى شیعه است، باید گفت که پیش از شیعه خود تاریخ نویسان
سنى این جنایت را به مامون نسبت داده بودند و شیعیان نیز شرح این داستان را در
کتاب هاى اهل سنت مى‏خواندند. با این همه اگر کسى باز در تبرئه مامون و حسن نیتش
اصرار دارد به این سؤال پاسخ دهد که چرا پس از درگذشت امام، مقام ولیعهدى را به
فرزندش حضرت جواد(ع) عرضه نکرد، در حالى که او نیز دامادش بود و به فضل و علم و
کمالاتش نیز اعتراف مى‏کرد. حضرت جواد به رغم خردسالیش تحسین عباسیان را نسبت‏ به
فضل و کمال خویش برانگیخته بود. مناظره وى با «یحیى بن اکثم‏» معروف است که با چه
مهارتى به سؤال هاى وى پاسخ مى‏داد (11)به علاوه، صغر سن نمى‏توانست ‏بهانه عدم
واگذارى مقام ولیعهدى به امام جواد(ع) باشد، چه ولیعهدى معنایش تصدى عملى امور
مملکتى نیست و تازه خلفا و حتى رشید، پدر مامون، براى کسانى بیعت ولیعهدى گرفته
بودند که به مراتب خردسال تر از امام جواد بودند.

- نظر ششم که نظرى درست
است! طبق این نظر امام(ع) بدون شک مسموم گردید. کسانى که بر این عقیده‏اند گروه
بزرگى را تشکیل مى‏دهند که ابن جوزى نیز بدانها اشاره کرده است.

شیعیان به طور کلى این نظر
را تایید کرده‏اند مگر مرحوم اربلى در کشف الغمة که خود را هم عقیده با ابن طاوس و
شیخ مفید دانسته است. ولى ظاهر امر چنین است که شیخ مفید نیز قایل به مسمومیت امام
بوده، چه نوشته است: آن دو - یعنى مامون و رضا - با همدیگر انگورى را تناول کردند
سپس امام(ع) بیمار شد و مامون نیز خود را به بیمارى زد!!. .

یکى از امورى که بهترین
دلیل بر شهادت امام(ع) به شمار مى‏رود اتفاق شیعه بر این مطلب است. چه آنان بهتر و
عمیق‏تر به احوال امامان خود مى‏پرداختند و دلیلى هم براى تحریف یا کتمان حقایق در
این زمینه نداشتند.

از اهل سنت و دیگران نیز
گروه بسیارى از دانشمندان و مورخان هستند که منکر مرگ طبیعى امام(ع) بوده و یا
لااقل مسمومیت وى را قولى مرحج دانسته‏اند. مانند این افراد:

- ابن حجر در صواعق ص 122 /
ابن صباغ مالکى در فصول المهمة ص 250.

- مسعودى در اثبات الوصیة ص
208/ التنبیه و الاشراف ص 203/ مروج الذهب / 3 / ص 417.

- قلقشندى در مآثر الانافة
فى معالم الخلافه / 1 / ص 211.

- قندوزى حنفى در ینابیع
المودة، صص 263 و 385.

- جرجى زیدان در تاریخ تمدن
اسلامى / 2 / بخش 4 / ص 440، و در صفحه آخر از کتاب امین و مامون.

- ابوبکر خوارزمى در رساله
خود - احمد شلبى در تاریخ اسلامى و تمدن اسلامى / 3 / ص 107.

- ابوالفرج اصفهانى در
مقاتل الطالبین - ابو زکریا موصلى در تاریخ موصل 171 / 352 - ابن طباطبا در الآداب
السلطانیة ص 218 - شبلنجى، در نور الابصار ص 176 و 177 چاپ سال 1948.

- سمعانى در انسابش / 6 / ص
139.

- در سنن ابن ماجه به نقل
تهذیب تهذیب الکمال فى اسماء الرجال ص 278 - عارف تامر در الامامة فی الاسلام ص
125.

- دکتر کامل مصطفى شیبى در
الصلة بین التصوف و التشیع ص 226.

و بسیارى دیگر. . .

بازتاب
قتل امام(ع) در زمان مامون

چون به کتاب هاى تاریخى
مراجعه مى‏کنیم درمى‏یابیم که شهادت امام رضا(ع) به دست مامون به وسیله سم، حتى در
زمان مامون نیز امرى معروف و بر سر زبان هاى مردم بود. به طورى که مامون خود از
این اتهام شِکوه مى‏کرد که چرا مردم او را عامل مسموم کردن امام مى‏پنداشتند!

در روایت آمده که هنگام مرگ
امام(ع) مردم اجتماع کرده و پیوسته مى‏گفتند که این مرد - یعنى مامون - وى را ترور
کرده است. در این باره آنقدر صدا به اعتراض برخاست که مامون مجبور شد محمد بن
جعفر، عموى امام، را به سویشان بفرستد و براى متفرق کردنشان بگوید که امام(ع)
امروز براى احتراز از آشوب از منزل خارج نمى‏شود.(12)

ابن خلدون علت قیام ابراهیم
فرزند امام موسى(ع) را آن دانسته که وى مامون را متهم به قتل برادرش
مى‏نمود.(13)ابراهیم نیز به اتفاق مورخان به دست مامون مسموم گردید. برادرش نیز
زید بن موسى که در مصر شورش کرده بود به دست همین خلیفه مسموم شد. این که یعقوبى
نوشته که مامون ابراهیم و زید را مورد عفو قرار داد (14)منافاتى با آن ندارد که
مدتى بعد با نیرنگ به ایشان سم خورانیده باشد. چه آنان به خونخواهى برادر خود
برخاسته بودند و عفو مامون یک ژست ظاهرى مى‏بود.

طبق نقل برخى از منابع
تاریخى یکى دیگر از برادران امام رضا(ع) به نام احمد بن موسى چون از حیله مامون
آگاه شد. همراه سه هزار تن - و به روایتى دوازده هزار - از بغداد قیام کرد.
کارگزار مامون در شیراز به نام «قتلغ خان‏» به امر خلیفه با او به مقابله برخاست و
پس از کشمکشهایى هم او هم برادرش «محمد عابد» و یارانشان را به شهادت رسانید.(15)

در آن ایام برادر دیگر امام
رضا(ع) به نام هارون بن موسى همراه با بیست و دو تن از علویان به سوى خراسان
مى‏آمد. بزرگ این قافله خواهر امام رضا یعنى حضرت فاطمه(ع) بود (16). مامون
ماموران انتظامى خود را دستور داد تا بر قافله بتازند. آنها نیز همه را مجروح و
پراکنده کردند. هارون نیز در این نبرد مجروح شد ولى سپس او را در حالى که بر سر
سفره غذا نشسته بود غافلگیر کرده به قتل رساندند.(17)

مى‏گویند حتى به حضرت
فاطمه(ع) نیز در ساوه زهر خورانیدند که پس از چند روزى او هم به شهادت رسید.(18)

دیگر از قربانیان مامون،
برادر دیگر امام(ع) به نام حمزة بن موسى بود.

با توجه به این وقایع
درمى‏یابیم که مساله شهادت امام به دست مامون در همان ایام نیز امرى شایع میان
مردم گردیده بود.

پیشگویى
امام(ع) و اجدادش

افزون بر تمام آنچه که گذشت
‏یاد این نکته نیز لازم است که امام رضا(ع) شهادتش را به وسیله زهر، خود بارها
پیشگویى کرده بود. به علاوه، اجداد پاکش نیز سال ها پیش از وى، رویداد شهادت امام
رضا(ع) را خبر داده بودند.

مى‏توان روایات وارد شده در
این زمینه را به سه طبقه تقسیم کرد:

1 - آن دسته از روایات که
از لسان مبارک پیغمبر(ص) یا ائمه(ع) نقل شده و حاکى از به شهادت رسانیدن امام رضا
در طوس است. در این باره پنج ‏حدیث وارد شده است.

2 - آن دسته از روایات که
از خود امام رضا(ع) نقل شده که شهادتش به دست مامون و دفنش را در طوس کنار قبر
هارون، پیشگویى نموده است.

این بود بررسی اجمالی نحوه
شهادت امام رضا علیه السلام، که امید است به دست یافتن حقیقت کمک بنماید.

منبع:

کتاب زندگى سیاسى هشتمین
امام، ص 202 ، سید جعفر شهیدى .


1- ضحى الاسلام، 3 ، ص 202
و نیز جلد 2 / ص 46 و 47.

2- الکامل / 5 / ص 150 -
طبرى / 11 / ص 1030 - تاریخ ابوالفداء / 2 / ص 23 - مختصر تاریخ الدول / ص 134 -
مرآة الجنان / 2 / ص 12 - وفیات الاعیان / 1 / ص 321 (چاپ 1310 هجرى) - برخى از
اینان داستان مسموم شدن را با تعبیر «گفته مى‏شود. . . » بیان کرده‏اند.

3- تاریخ ابن خلدون / 3 / ص
250.

4- روح الاسلام، سید امیر
على / ص 311 و 312 - احمد امین چنین نگاشته: «اگر به راستى او را مسموم کرده
باشند، حتما این سم را کسى غیر از مامون به او خورانیده، یعنى یکى از مدعیان حکومت
‏براى خاندان عباسى‏.»

5- الامام الرضا ولى عهد
المامون / ص 102 به نقل از خلاصة الذهب المسبوک / ص 142.

6- تذکرة الخواص / ص 355.

7- ضحى الاسلام / 3 / ص 295
و 296.

8- نظریة الامامة / ص 387.

9- التاریخ الاسلامى و
الحضارة الاسلامیة / 3 / ص 322 - ماثر الانافة / 1 / ص 211. درباره چگونگى قتل فضل
سخن گفتیم و دیگر آن را تکرار نمى‏کنیم.

10- لطف التدبیر / ص 166.

11- الصواعق المحرقة، فصول
المهمة، ینابیع المودة، اثبات الوصیة، بحار، اعیان الشیعة، احقاق الحق جلد 2 به
نقل از: اخبار الدول قرمانى، نور الابصار، ائمة الهدى هاشمى، الاتحاف بحب الاشراف،
مفتاح النجا فى مناقب اهل العبا. . .

12- مسند الامام الرضا / 1
/ ص 130 - بحار / 49 / ص 299 - عیون اخبار الرضا / 2 / ص 242.

13- تاریخ ابن خلدون / 3 /
ص 115.

14- مشاکلة الناس لزمانهم /
ص 29.

15- قیام سادات علوى / ص
169 - اعیان الشیعة / 10 از مجلد 11 / ص 286 و 287 به نقل از کتاب الانساب از محمد
بن هارون موسوى نیشابورى - مدینة الحسین (سرى دوم) ص 91 - بحار / 8 / ص 308 - حیاة
الامام موسى بن جعفر / 2 / ص 413 - فرق الشیعة / حاشیه ص 97 به نقل از بحر الانساب
(چاپ بمبئى) و سایر منابع.

16- قیام سادات علوى / ص
168.

17- جامع الانساب / ص 56 -
قیام سادات علوى / ص 161 - حیاة الامام موسى بن جعفر / 2.

18- قیام سادات علوى / ص
168.

 

[ یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ یوسف صبحی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

زندگی بافتن یک قالیست. نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی، نقشه را اوست که تعیین کرده. تو در این بین،فقط میبافی. نقشه را خوب ببین. نکند آخر کار،قالی زندگیت را نخرند.... "سهراب سپهری"
IS
امکانات وببیست تمپ


وبلاگ
نیاز پو
Online User